RYE facebook
ENGLISH
RYE

Ученето може да е интересно. Общуването на възпитатели, родители и учители с децата, може да е пълноценно, хармонично, обогатяващо и за двете страни в този процес.

RYE (Изследване на йога в образованието) е система, базирана на систематичното изучаване вече 40 години, на ползите от включването на адаптирани според възрастта йога практики в работата с деца.

Приложението на йога техники в учебно-възпитателния процес цели, както улесняване на усвояването на новите знания, свързани с учебното съдържание, така и изграждането на качества и умения, които помагат на децата за успешно реализиране в живота. Развива се способност за добра комуникация, за разбиране на себе си и другите. Повишава се самоувереността. Усвояват се умения за активно възстановяване на умствените, емоционалните и физическите сили.