Warning: Creating default object from empty value in /home/ryebgorg/public_html/module/Application/Module.php on line 44

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ryebgorg/public_html/module/Application/Module.php:44) in /home/ryebgorg/public_html/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Http/PhpEnvironment/Response.php on line 62
edu - RYE
RYE facebook
ENGLISH
RYE

Целта на курса е да подпомогне работата на учителите и хората, активно занимаващи се с деца, като дава техники за улесняване на възприемането на учебния материал, създаване на хармонична атмосфера в класната стая, преодоляване на притеснението от изпити, повишаване на концентрацията и мотивацията на учениците, подобряване на взаимоотношенията и изграждане на взаимно уважение и доверие между учител и ученик, както и на децата.

Акцентът на курса е поставен върху лесно достъпни практики, които да се използват в процеса на занимание и обучение на децата от различните възрастови групи - от детската градина до университета.

Избрани са почивни дни, за да не се налага да се откъсвате от процеса на преподаване.
Заниманията се провеждат в посочените дни от 9.00 до 17.00 часа.

Програмата включва сутрешни йога практики, достъпни за всеки; лекции с 2 чай – паузи за деня (както и по-кратки паузи между отделните лекции), обедна почивка практически занимания и следобедна йога релаксация за край на заниманията.

Датите на следващото обучение са:
18-21.11.2017 (четири дни) и 02-03.12.2017 г. (два дни)

Модулите на обучние са:
1. Обучение чрез тялото
Въведение в R.Y.E. техниките и теорията за тях.
2. R.Y.E техниките в класната стая
Прилагане на R.Y.E. техниките в различните възрастови групи и учебни програми.
3. Емоциите в класната стая
 Изследване на начините за намаляване на напрежението в групата или класната стая чрез успокояване на атмосферата, така че да се повиши мотивацията, концентрацията и работата.
4. Подготовка за изпити
 Практики, които помагат да се контролира стреса по време на изпити и допълнителни техники за повишаване на осъзнаването, концентрацията и самочувствието – трите основни условия за справяне с тестове, изпити, съревнования, интервюта.
5. Релаксация в класната стая
Разглеждане на лесно приложими техники за релаксация, които биха могли да се адаптират и в класната стая, базирани на системно прилагане на йога-релаксация.
6. Йога и деца със специални нужди
 Последният ден от курса са насочени към изследване на използването на йога практики и ползата им за деца със специални нужди, но това е допълнителен, а не основен дял от обучението в курса. 
По време на курса е необходимо да си водите записки. След всеки пореден модул има достатъчно време, за да усвоите и прилагате новите техники, и да видите ефекта от тях.
Записването става след подаване на попълнен формуляр за участие и заплащане на пълната такса.

Изисквания за записване към участниците:
- да са учители, или хора, активно работещи с деца;
- да представят свидетелство за съдимост, от което да е видно, че не са осъждани;
- да представят препоръка за работа с деца;
- 100 % посещаемост на шестте дни на обучение;
В края на учебния период всеки участник предава доклад от 3 000 – 5 000 думи. В материала трябва да се включи опита от всеки един ден, за да се покаже прилагането и разбирането на техниките.
По време на обучението от курсистите се изисква да посетят курс по йога. Може да се включите към специално организираните от БЙА курсове по йога за преподаватели на преференциална цена. Може да посещавате и курсове на място, удобно за вас.
Необходимо е в края на обучението да представите попълнена карта, че сте посетили курс по йога от 12 занимания.

Място на провеждане:
В София и други градове на страната.

Записване:
Е-mail: rye@yogabg.com