RYE facebook
ENGLISH
RYE
Основен модул на обучениеДати на провеждане на обучението: 
5-6 октомври
7-8 декември
18-19 януари
Курсът продължава до март, когато се предават докладите с научените и приложените техники.


Продължителността за всеки ден на обучение е от 9:00 до 17:00 часа.

Програмата включва:
- сутрешни йога практики, достъпни за всеки;
- обяд;  
- лекции;
- 2 чай – паузи за деня (както и по-кратки паузи между отделните лекции);
- практически занимания;
- следобедна йога релаксация за край на заниманията.