RYE facebook
ENGLISH
RYE
Oсновен модул на обучениеДати на провеждане на обучението: 

14 и 15 ноември

5 и 6 декември

16 и 17 януари

Курсът продължава до края на април, когато се предават докладите с научените и приложените техники.

Продължителността за всеки ден на обучение е от 9:00 до 17:00 часа.

Програмата включва:
- сутрешни йога практики, достъпни за всеки;
- обяд;  
- лекции;
- 2 чай – паузи за деня (както и по-кратки паузи между отделните лекции);
- практически занимания;
- следобедна йога релаксация за край на заниманията.