Warning: Creating default object from empty value in /home/ryebgorg/public_html/module/Application/Module.php on line 44

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ryebgorg/public_html/module/Application/Module.php:44) in /home/ryebgorg/public_html/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Http/PhpEnvironment/Response.php on line 62
rye bulgaria - RYE
RYE facebook
ENGLISH
RYE

RYE като форма на работа с деца, се появи у нас през 2009 г. Тогава се проведе първото обучение в основен модул. Обучаващи бяха Лин Перът и Кери Галахър от Великобритания. Обучението се проведе на английски и беше много добре посрещнато от участниците в него. Вдъхновението от идеите за прилагане на различни техники в учебно-възпитателната работа с деца, беше не само възприето с ентусиазъм, но и бързо споделено. На следващата година интересът беше още по-голям, затова се проведоха още два курса по основния модул. При всички обучения често се появяваха запитвания не може ли да се провеждат занимания и на български език. След внимателно обмисляне на идеята се стигна до извода, че действително едно такова обучение ще е още по-пълноценно, ако езикът, на който то се провежда, е български и примерните занимания, които се предават, са по-тясно свързани с нашия бит и култура.
И така през 2011 г. се проведе обучение на преподаватели по RYE за България и се основа официално и Българският клон на международната RYE организация.

Организацията RYE (Изследване на йога в образованието) България има за цел да достигне като идея до по-широк кръг хора, работещи в сферата на образованието, като прескочи езиковата бариера и културните различия.

 RYE България има стремежа да даде нови инструменти за работа в нашата среда, такава каквато е. За разлика от други алтернативни педагогики, RYE се опитва да адаптира новите подходи в общообразователната система. Ученето и преподаването могат да бъдат интересни, увлекателни и вдъхновяващи, това е една от посоките, към които се стремим.