RYE facebook
ENGLISH
RYE
Райна Христова - председател на R.Y.E. България
Райна Христова e адвокат по професия. Практикува йога от 2004 г.  Преминала е през множество обучения по йога в Индия, Европа и Австралия. В момента се занимава с преподаване на йога и с приложението на тази древна наука в различни сфери на живота. Един от учредителите на R.Y.E. България. Подпомaга организацията и обученията на R.Y.E България от създаването й.
 
Мисълта, която я вдъхновява:
„Когато умът е отворен и позитивен, животът става пълноценен и щастлив.“


Агнеш Ковач - заместник-председател на R.Y.E. България
Агнеш Ковач по професия е инструктор по йога и детски възпитател. Завършила е своето образование с магистърска степен в специалността „Икономика“.
Опитът й в сферата на образованието и възпитанието е много богат. Работила е като преподавател по йога  в различни детски градини и йога студия. Също така в момента работи в частта занималня, като подпомага учебния процес чрез методите на R.Y.E. (Изследване на йога в образованието).
Агнеш има интерес към философията на това безгранично познание от съвсем млада. Нейната лична опитност с йога, която е неизменна част от живота й, е вече повече от 10 години. 
Тя завършва основния модул на R.Y.E. през март 2010 г., а  няколко месеца по-късно успешно се сертифицира като обучител по R.Y.E.

Любимата вдъхновяваща мисъл на Агнеш е: 

„Не критикувай, не отхвърляй! Знанието минава  както през големи портали, така и през малки
прозорчета .“


Дaниела Събева - обучител в R.Y.E. България
Даниела Събева по образование е магистър по специалност „Счетоводство и контрол“, а нейната професия е едновременно на маркетинг мениджър и йога преподавател. Тя притежава богата опитност в областта на йога, придобита както от личната й десетгодишна практика, така и от различни обучения, които е преминала. Например: Йога дивя гурукул, Насик в Индия - обучение за преподаватели по хатха и ащанга йога през 2009 г. и 2010 г., Копан манастир, Катманду в Непал – курс по будистка медитация; школа Шанти, Тривандрум в Индия – обучение за преподаватели по кундалини и раджа йога. 
Дани преподава йога от 4 години и специализира своята професионална практика в посока пренатално възпитание и приложение на йога при децата. През годината, в която води занимания в ЧСОУ „Ровел“, тя разширява своето разбиране за приложението на йога при работа с деца и тинейджъри. Водена от своето нестихващо желание да открива нови методи, техники и форми на приложение на йога в различни сфери на живота, Дани преминава основен модул на обучение в системата R.Y.E през 2010 г., а през 2011 г. и курса за обучители. 
 
Когато мисли за децата, вдъхновението на Дани намира израз в думите на Пабло Казалс:

„Всяка секунда, през която живеем, е нова и неповторима за вселената, миг, който няма да се върне... Затова нека кажем на децата си: Знаеш ли какво си ти? Ти си истинско чудо. Имаш сили за всичко. И когато пораснеш, ще можеш ли да нараниш някого, който също като теб е истинско чудо?“

Ели Колева
обучител в R.Y.E. България
Ели Колева по професия е младши учител в детска градина. Завършила е своето образование с бакалавърска степен в специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика“, както и магистърска степен „Ранно чуждоезично обучение“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Тя има дългогодишен опит в сферата на образованието и възпитанието, като е работила като учител в детска градина, учител по английски език в частна езикова школа за деца от начална училищна възраст, младши учител в частна занималня и учител по английски език в детска градина.
Също така Ели има богат опит с йога. Тя самата практикува активно от осем години, а е преподавател по йога за деца от 2009 г. и по йога за възрастни от 2012 г. насам.
Получила е своя сертификат от обучението си по R.Y.E през 2009 г. И година по-късно успешно завършва като обучител по R.Y.E.

Любимата вдъхновяваща мисъл на Ели е от книгата „Здравейте, деца! Как сте,  деца?“ на Шалва Амонашвили: 

„…учителят трябва постоянно да се стреми към утрешния ден… да обновява себе си…“