RYE facebook
ENGLISH
RYE

Днес официални RYE организации има в Белгия, Франция, Гърция, Италия, Португалия, Испания, Великобритания, Израел, Уругвай и България. Курсове от обучители по RYE се провеждат в Бразилия, Чили, Мексико.
На всеки две години се провеждат международни срещи, на които преподаватели, социални работници, други специалисти работещи в сферата на образованието и възпитанието обменят своя опит и идеи. 

Международна среща на EURYE в Португалия 2011