Какво е R.Y.E.?

R.Y.E. e алтернативен подход за работа с деца. Както казва създателката на R.Y.E – Мишелин Флак, това е система от принципи, а не готова готварска книга. Това означава, че хората, които разберат тези принципи, могат да ги прилагат изцяло водени от своите въображение и творчество.

Принципите, на които се основава R.Y.E., лежат изцяло на връщането към естествените цикли и нужди на тялото, ума и чувствата на човек.

Цели

Целите на R.Y.E. са няколко:

  • на първо място стои желанието да се помогне на детето да придобие подходящи инструменти за по-лесно адаптиране към различни ситуации в живота;
  • в процеса на придобиване на тези инструменти, стремежът е да се изгради благоприятна атмосфера на общуване между всички участници в социалната среда на детето (между съученици, между възпитател и деца, между родители и възпитатели и т.н.);
  • R.Y.E. се стреми да подкрепи и обучаващите в тяхната работа с децата, като им предложи алтернативи за решаване на различните проблеми, които възникват в процеса на обучение;
  • в по-глобален план целта на този алтернативен подход е да осъществи парадигмата “Учене с радост, живеене с радост”.

Методи

Методите, с които се реализират посочените по-горе цели, са:

  • постигане на физическа и умствена релаксация на децата;
  • развиване на емоционалната интелигентност;
  • подобряване на хармонията в динамиката на групата;
  • повишаване на въображението и способността за взимане на творчески решения;
  • засилване на вниманието и дълготрайната памет;
  • поддържане на естественото любопитство (любознателност) на детето към света.