Международна среща на R.Y.E. (Изследване на йога в образованието), Португалия, Офир, 23-29 Юли 2011 г.

На 23-29 Юли 2011 г. в Португалия, гр.Офирсе проведе международна среща на R.Y.E.на тема: „Образование с Увереност: Радостта от ученето, Радостта от живеенето“.

Това беше среща на хора, които са преминали обучения в R.Y.E. (Research оn yoga in education) или имат интерес към тези техники. Различните практики в R.Y.E. се базират изцяло  на йога методи, познати от древността, и са систематизирани, като в основата им е скалата на Патанджали.

На семинара присъстваха хора от Франция, Италия, Белгия, Гърция, Англия, Испания, Бразилия, разбира се, Португалия, една жена от Нова Зеландия и аз, като представител на България.

Програма

Програмата на семинара включваше сутрешно занимание по йога (според различни йога традиции), сутрешно и следобедно работно занимание, йога нидра, лекция или медитация, вечерна лекция.

Сутрин работните занимания се разпределяха според различните възрастови групи на децата. 

Аз си избрах групата за начално образование. Там преподавателки бяха Лин и Кери, които вече няколко пъти провеждаха основен модул за запознаване със системата R.Y.E. в България.

Следобяд заниманията бяха тематични, според личните интереси на хората. Имаше класически индийски танци, цигун, музика и рисуване на мандали. Тези занимания не бяха организирани с цел да ги прилагаме в нашата работа, а по-скоро за наше собствено обогатяване и приятна почивка между другите лекции.

Вечерни лекции

Вечерните лекции бяха няколко.

Лекция 1: Йога нидра в класната стая

Първата лекция беше на тема йога нидра в класната стая. Изнесе я Мишелин Флак.

Фокусът беше върху важността на състояние на баланс между двете полукълба на мозъка, което е добра почва за посяване на различни знания, които се усвояват с лекота. Изтъкна се ползата от  кратка релаксация, която подготвя вниманието на децата за активно учене.

Лекция 2: Приложение на методите R.Y.E. при деца със СОП

Втората лекция беше презентация на учителката Лоранс Шибелин, която работи с деца със специални нужди. Показа снимки. Разказа как деца, които тя обучава, използвайки много R.Y.E. техники, понякога ходят в подготвителни класове (5-6 г.) и преподават на по-малки деца букви и цифри чрез игри, базирани на йога техники. Така се стимулира интегрирането на децата със СОП и се развива тяхната самоувереност.

Лекция 3: Комуникацията

На третата лекция с лектор Жак Беноа темата засегна проблема с липсата на комуникация на хората и неспособността ни наистина да слушаме другия. Обикновено ние искаме да изразим това, което нас ни вълнува, а докато другият ни говори, си мислим какво искаме да кажем после. По отношение на децата комуникацията също трябва да се преосмисли, защото при общуването ни с тях ние твърде често се опитваме на наложим нашите собствени чувства, мисли, представи и ограничения.

Добрата комуникация означава да умееш да слушаш активно, като отразяваш другия в разговора, да бъдеш ясен и открит в своя изказ, така че да бъдеш правилно разбран.

Да не общуваш с външното поведение, с маската на другия човек, а да потърсиш неговата истинска същност, която винаги съдържа в себе си нещо, което да бъде оценено.

Добрата комуникация помежду ни естествено се пренася и към децата, като доброто взаимодействие с тях  ще породи чувство на увереност при тях.

Лекция 4: Себеопознаване

Четвъртата лекция беше SWAN за деца. SWAN е абревиатура, която идва от Strengths (силни страни), Weaknesses (слабости), Ambition (амбиции), Needs (нужди). Въз основа на тези четири принципа човек може да осъзнае своето място в света, стремежите и целите си, да придобие увереност и позитивно отношение към самия себе си. 

Лекцията изнесе Атина от Гърция, учителка с дългогодишен опит в училище и в йога. Начинът на работа върху тези четири принципа при децата, който тя ни показа, беше много творчески, цветен, забавен и идеен. А целта, както и при възрастните, е да даде на малкия човек увереност, ясна представа за собственото място в средата, която го заобикаля, и в различните ситуации.

Под формата на игри детското внимание се насочва към осъзнаване на собствените силни страни, специални умения и качества. Когато се работи с деца, обаче, не се говори за слаби страни, а просто за неща, които искаме да променим в себе си, в средата около нас или в живота ни.

При подхода към амбициите трябва да стимулираме децата да дадат полет на мисълта си, защото както каза лекторката, детската фантазия днес се ограничава от социалните, икономическите условия, семейната среда, в които обитава детето. Свободата на мечтите е първата стъпка.

След това идва въпросът от какво имам нужда. И когато погледнем какви са нашите мечти, силни страни и неща, които да променим, можем да начертаем реален и осъществим план.

Твърде често децата отразяват неувереността на своите родители или техните свръхамбиции и се  получава така, че децата или трябва да следват чужди мечти, или са ограничавани в своите.

R.Y.E. по света

Представяне на R.Y.E. в различни страни. 

В предпоследния ден няколко души трябваше да разкажат за това как R.Y.E. системата е попаднала в техните страни и какви са настоящите и бъдещи проекти в тази посока. За мен беше наистина вдъхновяващо да чуя Ана – учителка, която представи френската група, за доклада, който R.Y.E. Франция, са изготвили. В него те са събрали научни изследвания, направени във връзка с практическото приложение на различни R.Y.E. техники в училища и детски градини във Франция. Този доклад вече е в ръцете на френския министър на образованието, като целта е да се покаже ползата от използването на различни йога техники в образованието и да се популяризира по-широко като метод на обучение, приет официално от образователната система.

Докладът за направените изследвания скоро ще бъде преведен и на английски, така че да е достъпен за повече хора.

Бразилия бе представена от Диего. Той е професор в университета, преподава във факултета по педагогика. R.Y.E. в Бразилия вече е част от работата в 200 училища, като през последната година това обучение са преминали 50 учители.

 В тази страна RYE са издали малка книжка, в която описват своята работа – как чрез йога практиките, приложени в класната стая, могат да подобрят процеса на обучение както за децата, така и за учителите. С официалното одобрение на министерството на образованието книжката се разпространява безплатно в различни образователни институции.

За Нова Зеландия разказа Александра. Там все още няма хора, които обучават по системата R.Y.E., но според нея като цяло  хората са много отворени и възприемат доста позитивно възможностите за алтернативи на обучение.

В тези представяния аз трябваше да разкажа за нашата практика. Споделих, че в България вече има три проведени курса за обучение в техниките на R.Y.E. Сега предстои подготвяне на обучители и сформиране на R.Y.E. България, което ще провежда бъдещите основни модули на български. Докладите, които ще се предават както досега на края на всеки курс, които вече ще се провеждат на български, ще даде възможност на повече хора, работещи с деца,  да се включат, ако проявяват желание и интерес.

Последната вечер имаше празник. Той е традиционен за тези досега европейски, но вече разширили се извън Европа по отношение на участниците срещи.

На  празника се демонстрират различни кратки представяния на работните занимания  и наученото в тях.

Ако трябва да обобщя това, което видях на тазгодишния празник, бих използвала думи като радост, творчество, обединяване на много положителна енергия и ентусиазъм.

Навсякъде имаше много смях, много добронамереност и усмивки. 

Различните представления бяха своеобразни и всяко интересно само по себе си. Имаше танци и песни, в които се включваха всички, красив символ на обединение, свързаност.

На тази международна R.Y.E. среща присъстваха около 100 души от 10 държави.

Там беше, разбира се, и основателката на RYE Мишелин Флак. Вдъхновена от техниките на йога и Парамахамса Сатянанда, тя вижда по нов начин стъпките на Патанджали така, както те могат да послужат в образованието, в класната стая, във взаимодействието с децата, … и така се ражда системата R.Y.E.

Мишелин е французойка, дребничка на ръст, слаба, на около седемдесет, а може и повече, но пълна с ентусиазъм, радост и жизненост. Когато се усмихва, без да искаш и ти се усмихваш.

Самата тя споделя, че е приятно изненадана колко много се е разраснала и популяризирала тази система за прилагане на различни техники от йога в класната стая. Разговарях с нея, и ако плановете не се променят, тя ще посети и нашата страна през октомври тази година, за да изнесе лекция на тема „Йога за деца“ и да се срещне с обучените учители, които ще провеждат R.Y.E., основен модул на български в България.

Ще завърша с нещо, което професорът от Бразилия ми каза, когато си говорих с него.

Той каза, че е важно не да правим големи планове, а да се погрижим за малките семенца, които сега посяваме. Другото ще се случи от само себе си, без големи усилия, то ще е да изникнат тези семенца и да дадат плодове. Семенцето, което аз нося от Португалия, е вдъхновение от ентусиазма и идеите на толкова много учители от различни места по света.

И дано това вдъхновение  се пренесе към други хора, които работят с деца и търсят различен творчески подход във взаимодействието си с тях.

29.07.2011 г. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *