Посещение на Мишелин Флак в България

На 28 октомври  (петък) 2011 г.  лекция изнесе Мишелин Флак, впечатляваща жена,  реализирала своята мисия на педагог по изключително пълноценен и полезен начин. Чрез работата си в класната стая тя доказва, че е учител призвани да вижда, да изследва и внася промяна.

 В началото на лекцията Мишелин Флак започна с пояснение къде е мястото на децата в нашето общество и как това им влияе.

Децата, каза тя, стоят между родителите и учителите.

Родителите постоянно са напрегнати, стресирани, уморени, учителите също са под въздействието на непрекъсната тревожност, неудовлетвореност. Всички възрастни имат един или друг проблем, но най-големият е, че негативните емоции и модели на мислене, които произхождат от тези проблеми, се пренасят върху децата.

Поставени между напрегнати родители и учители, децата са изложени на влиянието на непрекъснат стрес и тревожност.

Мишелин Флак сподели, че при изследване,  направено във Франция с деца, които практикуват йога, те  били запитани кои са най-любимите им йога практики. На първо място  най-голям процент деца  избрали релаксацията (йога нидра), следвана от останалите йога техники, асана, пранаяма и т.н. Децата имат нужда от спокойствие и радост.

Затова и нашата отговорност като възрастни е самите ние да потърсим алтернативи за справянето ни със стреса.

Други фактори, които Мишелин спомена като важни, са правилната стойка, добрата храна и активния живот сред природата. Едва ли някой се съмнява в ползите от тези неща, но колко са  родителите,  които съзнателно работят за удовлетворяване на тези нужди?

По време на лекцията асистентката на Мишелин, Мартин Гямаринаро насочи вниманието към необходимостта от поддържане на гръбнака в добро здраве.

Децата лежат върху чиновете или са прегърбени пред компютри и телевизори, мускулатурата на гърба остава слаба и затова децата отрано развиват сколиоза (гръбначни изкривявания).

Мартин разказа, че още от ембрионална възраст човешкото тяло започва да се развива от гръбнака. В началото се изграждат гръбначният стълб и мозъкът,  а след това – крайниците. В тази логика на природата е ключът към успешното развитие на детето. Когато не можем да стоим изправени, стойката ни е приведена,  не успяваме да изразим целия си потенциал на психоемоционално ниво.

Добрата стойка повишава самооценката и увереното взаимодействие със света.

Мишелин каза също, че системата от техники за изследване на йога в образованието е свързана едновременно с традициите и мъдростта на древните йоги, но и с новите методи, които ги допълват и приспособяват, така че да се използват за нуждите на съвремието. Тя се опира с едната си ръка  на традицията, а с другата приема адаптацията в синхрон със съвремието.

През следващите два дни от посещението си в България Мишелин Флак и Мартин Гямаринаро, проведоха семинар с още вдъхновяващи лекции много демонстрации на различни практики за деца.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *