“Йога в образованието” от Мишелин Флак – част трета

Преодоляване на препятствията

Сблъскахме се с препятствия, независимо че следвахме йогийските принципи. Например, когато за първи път въведохме релаксацията, казахме на децата като дойдат в класната стая да не си отварят чантите, просто да се отпуснат. Но бяхме поразени, когато вместо да са тихи след йога нидра, децата бяха развълнувани, когато им казахме да си извадят учебниците, и започнаха да говорят. Как беше възможно това? Първоначално тази пречка приличаше на вид защита, но след като говорихме с други обучаващи, които също бяха йоги, както и между нас самите, разбрахме че ще трябва да действаме по друг начин.

прoчети още

“Йога в образованието” от Мишелин Флак – част първа

R.Y.E. (Изследване на йога в образованието) е основано от свами Йогабхакти във Франция през 1978 г., вдъхновена от свами Сатянанда, като използва своя собствен опит като йога учител и учител по английски език във френска гимназия в Париж. От седемдесетте години R.Y.E. въвежда йога в училищната система и по свой собствен начин повлиява напредъка в образованието. В този разказ свами Йогабхакти обяснява основаването на R.Y.E. и изнасянето на докладите на международния R.Y.E. конгрес, проведен в Париж през ноември 1994 г.

Аз работя за R.Y.E. движението, което беше официално основано през 1978 г. Това движение имаше нужда от живот не просто както го разбираме ние с тяло и сетива, а  живот в колективното съзнание. Всички знаем, че бъдещето лежи в дъха на малките деца и точно затова R.Y.E. беше така необходимо.  

прочети още

“Йога в образованието” от Мишелин Флак – част втора

Учителят и стресът

Учителят е може би най-важният елемент в работата на R.Y.E., защото той или тя е този, който трябва да бъде обучен. Моята лична опитност е подобна на тази, която имат много учители, направили такъв опит. Преподавах английски от година, когато разбрах, че това е изморителна работа, която изисква много енергия. Когато се занимаваш с деца, трябва за започнеш деня си по определен начин и е абсолютно необходимо учителят да разполага с начини да възвърне своето спокойствие, защото в продължение на цял ден ти си подложен на тестване от страна на децата. Дали те са на три, четири, пет или двадесет години, те те тестват, защото умовете им все още не са стабилни. Те не знаят докъде могат да стигнат и са пълни с живот и енергия, която, както всички обучаващи знаят, трябва да се канализира. В противен случай ще стане разрушителна.

прочети още