Събития

Нов курс R.Y.E. основен модул на ще започне през месец февруари.

Място на провеждане – София.

Дати на провеждане на обучението: 

8-9 февруари 2020

16-17 май 2020

13-14 юни 2020

Курсът продължава до края на юни, когато се предават докладите с научените и приложените техники.

Продължителността за всеки ден на обучение е от 9:00 до 17:00 часа.

Програмата на курса включва:

 • сутрешни йога практики, достъпни за всеки;
 • 6 обядa;  
 • лекции;
 • учебни материали;
 • чай паузи за деня (както и по-кратки паузи между отделните лекции);
 • практически занимания;
 • следобедна йога релаксация за край на заниманията.

Условия за участие в обучението

1. Изисквания за записване към участниците:

  –  да са учители или хора, активно работещи с деца;

 –  да представят свидетелство за съдимост, от което да е видно, че не са осъждани;

 –  да представят препоръка, че са подходящи за работа с деца.

2. Taкси 

Цената на курса е 550 лева. Таксата включва следните услуги:

 • Обучение;
 • Допълнителни материали;
 • Удостоверение за завършване на курса при минимум 100% присъствие;
 • 6 обяда (храната е вегетарианска);
 • Чай паузи в дните на провеждане

3. Записване/ Големина на групите

 • Записването в курса става с плащане на цената и прeдаване на попълнен формуляр.
 • Курсовете включват минимум 10 и максимум 20 курсисти. Ако за даден курс няма достатъчно желаещи, курсът може да бъде отменен или преместен за по-късна дата. В този случай курсистите могат да получат пълния размер на внесената такса.
 • Свидетелство за съдимост и препоръка за работа с деца следва да бъдат предадени до началото на обучението.

4. Сертификат

Сертификат се издава при следните условия:

 • 100 % посещаемост на шестте дена на обучение;
 • Шест изложения на теми, свързани с наблюдение върху основните стъпки от скалата на R.Y.E.;
 • Предаден доклад от 3 000 – 5 000 думи в края на учебния период. В материала трябва да се включи опита по всяка една от темите, за да се покаже прилагането и разбирането на техниките;
 • По време на обучението от курсистите се изисква да посещават курс по йога. Може да посещавате курсове на място, удобно за вас. Препоръчително е в края на обучението да представите попълнена карта, че сте посетили курс по йога от 12 занимания, считано от датата на началото на курса.

 5. Отказ 

Отказ от участие в обучението се заявява писмено по електронна поща, на електронен адрес: office@rye-bg.com, най-късно десет дни преди началото на първото занятие. В този случай се удържа административна такса от 20% от цената на курса. При отказ от курса в рамките на 10 дни преди началото на обучението се удържа административна такса от 50 % от цената на курса. След започване на курса платената такса не се възстановява.

В случай на отсъствие в някои от дните на обучението имате право да се включите в следващо обучение, само в съответния ден, срещу допълнително заплащане на такса, определена пропорционално от цената на обучението.

6. Защита на личните данни 

Курсистът дава съгласието си администрацията на Сдружение „R.Y.E. България – Изследване на йога в образованието” да записва и обработва личните му данни по електронен път с цел записване, отчитане и провеждане на курсовете.