R.Y.E. България

Първи обучения

R.Y.E. като форма на работа с деца, се появи у нас през 2009 г. Тогава се проведе първото обучение в основен модул. Обучаващи бяха Лин Перът и Кери Галахър от Великобритания. Обучението се проведе на английски и беше много добре посрещнато от участниците в него.

Идеите за прилагане на различни техники в учебно-възпитателната работа с деца, беше възприето с ентусиазъм и бързо споделено. На следващата година интересът беше още по-голям, затова се проведоха още два курса “Основени модул”. При тези обучения на английски често се появяваха питания от участниците не може ли основният модул да се провежда и на български език.

Помислихме внимателно и обсъдихме идеята с Лин и Кери. Действително, едно обучение, провеждано на български език, и адаптирането на примерните занимания към спецификата на нашия бит и култура щяха да са по-пълноценни.

Основаване

Така в началото на 2011 г. Лин и Кери проведоха курс за обучители по R.Y.E. за България. Същата година беше основан официално и българския клон на международната R.Y.E. организация.

В края на годината с голяма радост посрещнахме Мишелин Флак. През октомври 2011 г . тя гостува в България. Изнесе лекция на тема „Йога в училище – инструмент за обучение в сферата на образованието”, беше водещ лектор (заедно с Мартин Гямаринари) в семинар на тема “Ползите от йога при децата” и пожела успех в развитието проекта R.Y.E. у нас.

R.Y.E. България днес развива различни дейности, с които се стреми да разпространи този алтернативен подход за работа с деца.

За тези дейности продължете да четете тук.