Основен модул на обучение

Целта на обучението в основния модул е да подпомогне дейността на учителите и хората, активно работещи с деца.

Какво ще придобиете като знание и умения

По време на курса ще научите:

  • техники за улесняване на възприемането на учебния материал и засилване на паметта;
  • практики за създаване на хармонична атмосфера в класната стая, за изграждане на взаимно уважение и доверие между учител и ученик, както и между децата.
  • методи за справяне с притеснението от изпити и развиване на самоувереността на децата;
  • начини за повишаване на концентрацията и мотивацията на учениците;
  • практическо приложение на релаксацията при децата.

Всички практики по време на курса са подкрепени с теория, която обяснява как, кога и защо тези техники се прилагат. Целта на всеки един от инструментите, с които ще се запознаете, има конкретна идея.

Радостта, която произлиза в процеса на учене от правилното и навременно използване на една или друга R.Y.E. техника, е крайния резултат.

Форма на обучение

Обучението е под формата на шестдневен курс, който се провежда в рамките на 3-4 месеца. Курсът съдържа теория и практика.

Домашната работа и изготвянето на доклад от участниците са част условията на обучението. Докладът представя анализ на постигнати резултати или възникнали затруднения в прилагането на R.Y.E. техниките, преподадени по време на курса.

Програмата на обучението включва сутрешни йога практики и следобедна йога релаксация за край на заниманията.

Модули в шестте дни

1. Обучение чрез тялото
Въведение в основата на R.Y.E. принципите. Запознаване с идеята за “учене чрез тялото”.
2. R.Y.E техниките в класната стая
Прилагане на R.Y.E. техниките в различните възрастови групи и учебни програми.
3. Емоциите в класната стая
 Изследване на начините за намаляване на напрежението в групата или класната стая чрез успокояване на атмосферата, така че да се повиши мотивацията, концентрацията и работата.
4. Подготовка за изпити
 Практики, които помагат да се контролира стреса по време на изпити. Допълнителни техники за повишаване на осъзнаването, концентрацията и самочувствието – трите основни условия за справяне с тестове, изпити, съревнования, интервюта.
5. Релаксация в класната стая
Разглеждане на лесно приложими техники за релаксация, които биха могли да се адаптират и в класната стая, базирани на системно прилагане на йога-релаксация.

Кога се провежда обучението

Дати:

8-9 февруари 2020

14-15 март 2020

16-17 май 2020

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБУЧЕНИЕ