“Йога в образованието” от Мишелин Флак – част втора

Учителят и стресът

Учителят е може би най-важният елемент в работата на R.Y.E., защото той или тя е този, който трябва да бъде обучен. Моята лична опитност е подобна на тази, която имат много учители, направили такъв опит. Преподавах английски от година, когато разбрах, че това е изморителна работа, която изисква много енергия. Когато се занимаваш с деца, трябва за започнеш деня си по определен начин и е абсолютно необходимо учителят да разполага с начини да възвърне своето спокойствие, защото в продължение на цял ден ти си подложен на тестване от страна на децата. Дали те са на три, четири, пет или двадесет години, те те тестват, защото умовете им все още не са стабилни. Те не знаят докъде могат да стигнат и са пълни с живот и енергия, която, както всички обучаващи знаят, трябва да се канализира. В противен случай ще стане разрушителна.

Ако учителят не е в състояние да поддържа спокоен и стабилен ум, тогава започват проблемите. Една година след като бях преподавала, разбрах, че трябва да направя нещо. Много харесвах работата си, но толкова много имах нужда от почивка след часовете, а не знаех как да отпусна цялата система тяло-ум. И така започнах да вземам уроци по йога и почувствах, че йога ми даде това, което търсех. По-късно разбрах, че това е бил и опитът на много учители, които са се занимавали с йога.

R.Y.E. излиза в публичното пространство

През 1978 г. R.Y.E. стана официално движение. Изглежда има закон, че ако има група с обща цел, то тогава тази група получава стимул. Това е нещо, което работи на езотерично ниво, сигурна съм. Фактът, че R.Y.E. сега беше официално признатo, ни позволи да привлечем повече хора, които можеха до почувстват неговата важност и да помогнат да се разпространят неговите идеи. Например, ние бяхме подкрепени от директора на моето училище. Това беше късмет, защото следващият директор беше точно на противоположното мнение. Но директорът беше на конгреса, където свами Сатянанда говори, като седеше зад него и го покани на два пъти да посети колежа. Това беше през 1977 г. По време на тази среща със свами Сатянанда имаше дама от връзки с обществеността, която покани журналисти. Подобно  на всички журналисти, които искат да видят, те не бяха шокирани от свами, седящо на маса с обръсната глава и носещо доти, а искаха да видят как включваме йога в класната стая. И така, те дойдоха по време на час по английски и наблюдаваха процеса. Един от журналистите каза: „Ако на мен ми беше преподаван английския по този начин, когато бях малък, сега щях да говоря английски по-добре.” Той разбра, че децата бяха успокоени от упражненията и атмосферата, и говореха английски по-свободно, отколкото той на тяхната възраст. И написа хубава статия, първата публикувана по темата, във влиятелния вестник „Роймонд”. Неговата статия беше озаглавена „Английски с помощта на йога”, защото хората по това време не разбираха, че йога може да бъде прилагана към други предмети като математиката, а не само към английския. По това време много хора във Франция, а и във всяка част на света, искаха да научат универсалния език. Така че те казаха: „Английски с помощта на йога” и това стана лудост. Всички вестници започнаха да изпращат запитвания за новия метод, но ние разбрахме, че трябва да направим нещо повече от това просто да задоволим любопитството на журналистите.

Статията във френския вестник даде на R.Y.E. публичност и много учители и родители започнаха да правят запитвания. Във всяка статия давахме адреса на R.Y.E., който по това време беше в държавния колеж, където работех. Това даде на хората увереност и през годините все повече учители идваха да учат техниките.

R.Y.E. техники на обучение

Парамахамсаджи първоначално ми даде мисия да въведа йога в училищната система. За да направя това, беше необходима учебна програма, система, комплекс от техники. Човек трябва да е много стриктен по отношение на това как обучава хора, защото разбрахме, че хора, които идват да научат техниките за един уикенд, след това се връщат в техните училища, като твърдят, че знаят как да въведат йога в училищната система. Те може да правят грешки, а ние не искахме да бъдем отговорни за грешките на необучени хора. И така решихме да създадем училище, където да обучаваме учителите в техниките на R.Y.E.

Обучението беше разработено съгласно осемстепенната система, дадена от Патанджали в Йога сутрите. Първите две степени са яма и нияма. Ние преведохме яма като осъзнаване, съзвучие със средата, отношения с другите хора. Нияма засяга физическата и умствената среда, пречистването на тялото и ума. Например, трябва да се храниш по определен начин, да обърнеш внимание на въздуха, който дишаш, и на мислите, които преминават през ума ти. Пред обществеността представяме яма като „живот заедно”, а нияма като „пролетно почистване”.

Третата група техники, които наричаме „върви изправен”, се отнася до тялото, асаните.

Четвъртата група техники е пранаяма, да се научим как да дишаме, което ние наричаме „дишай с лекота.”

Петата стъпка е пратяхара, която ние наричаме „просто отпусни”, разтваряне на напрежението.

Дхарана е шестата стъпка, да направим ума като лазер, за да учи по-добре. Дхарана се отнася до качеството на ума, яснотата на ума, които са зона, за която възпитаващите институции са отговорни. Децата внимават все по-малко и целта на R.Y.E. техниките е да тренира ума, да нарасне нивото на внимание.

Седмата и осмата стъпка на Патанджали са дхяна и самадхи, за които преценихме че зависят от личното обучение на учителя и принадлежат към неговата лична духовна практика. И така от съображения за безопасност решихме да ги оставим настрана и да преподаваме само първите шест стъпки на Патанджали.   

За да тренираме ума, започваме със стъпки от две до шест; първата стъпка, внимание към околната среда, идва по-късно, защото не можеш да задължиш децата да бъдат внимателни, ако имат физическо или емоционално напрежение. Така че започнахме с упражнения като паванмуктасана, които могат да се изпълняват докато седят, след това пози за разтягане, и накрая, когато напрежението е намалено, се практикува правилно дишане и въртене на съзнанието през тялото. Обиколката на тялото със съзнанието е много важна. След това децата са готови да учат.

“Йога в образованието” от Мишелин Флак – част първа

“Йога в образованието” от Мишелин Флак – част трета

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *