“Йога в образованието” от Мишелин Флак – част трета

Преодоляване на препятствията

Сблъскахме се с препятствия, независимо че следвахме йогийските принципи. Например, когато за първи път въведохме релаксацията, казахме на децата като дойдат в класната стая да не си отварят чантите, просто да се отпуснат. Но бяхме поразени, когато вместо да са тихи след йога нидра, децата бяха развълнувани, когато им казахме да си извадят учебниците, и започнаха да говорят. Как беше възможно това? Първоначално тази пречка приличаше на вид защита, но след като говорихме с други обучаващи, които също бяха йоги, както и между нас самите, разбрахме че ще трябва да действаме по друг начин.

Преходните периоди са много важни моменти в живота. Например, когато преминаваш от сън в активно състояние, има кратък период преди очите да се отворят напълно. Не бяхме взели това под внимание. Когато децата си отворят очите, условията трябва да са предразполагащи към тишина. Погрижихме се всичко, от което децата имаха нужда след релаксацията, да бъде подготвено предварително – химикалки, листа, книги, и всичко да е готово върху масата; това е, бяхме проектирали децата в бъдещето преди да започне тяхната релаксация. В края на краищата децата са в училище, за да учат, не да си почиват. Може би в училището на бъдещето релаксацията ще бъде основен предмет, но за момента трябваше да накараме децата да работят добре. Да оставим настрана, че щеше да бъде много лошо за йога работата да стане по-малко ефективна. Искахме хората да разберат, че посредством йогийски техники, като дишат, децата могат да учат математика и лексика по-добре.  Така че преди да свърши релаксацията, казвахме, че през следващите няколко минути, след като си отворят очите, ще трябва да си отворят учебниците на определена страница и оставайки в тишина, ще започнат да изпълняват тази и тази задача. Докато все още бяха в състояние на релаксация със затворени очи, им описвахме словесно какво ще правят след няколко минути, когато си отворят очите. Казвахме им да почувстват стъпалата си на пода, седалището си на стола, ръцете си на масата. Казвахме им да си вземат химикалките преди да си отворят очите и след това незабавно да започнат да рисуват, пишат или четат. Бяха тихи, нямаше шум, нямаше повече проблеми.

Друга пречка бе свързана с оплаквания на родители, че губим много време с йога упражнения. Те смятаха, че децата са там да учат английски език, не да правят гимнастика. Така че аз казах: „Да, вие сте прави, ще правим упражненията на английски език, не на френски.” И така, накрая децата знаеха най-добре думите за човешкото тяло. През първата година те дори знаеха „лопатка” на английски език, което си е вид подвиг. Така родителите си мислеха, че сме ги чули и сме се съобразили с тяхното искане.

R.Y.E. конгрес „Създай утрешното образование”

След двадесет и една години преподаване, практикуване и обучение, най-накрая се оттеглих от преподаването на английски език. Междувременно ми беше дадена възможност да преподавам R.Y.E. техниките на студенти в университета. Реших да отпразнувам пенсионирането ми като учител по английски, като организирам международен семинар, защото R.Y.E. беше станало международно движение с организации в други страни, освен във Франция. Също исках да се знае, че въпреки че се пенсионирам, не съм забравила за образованието и че няма да оставя властите да си живеят спокойно обратно в старата система.

R.Y.E. винаги е било в контакт с други движения; не работехме напразно, твърдейки, че йога е единствената възможност, а винаги бяхме готови да чуем от други обучаващи за техните методи да тренират детските непокорни умове. Така че поканихме най-изтъкнатите обучаващи на нашето време и свами Ниранджананда на R.Y.E. конгреса.

Например, Антоан ла Гарандери беше учител по философия. Той беше забелязал, че знанието, копирано от черната дъска, не е задължително да се попие от мозъка. При неговия метод нещо се пише на дъската, децата го поглеждат, след което със затворени очи го виждат написано в умовете си на техния вътрешен екран. Децата след това отварят очите си и без да гледат към дъската, го написват в тетрадките си. Ако отговорът им е верен, те са го научили. Ако не е верен, тогава не е достатъчно просто да коригираш грешката в тяхната тетрадка; очите трябва отново да бъдат затворени, грешката – коригирана в мозъка и след това поправена в тетрадката. Изисква време. Изисква повече време от това просто да копираш от черната дъска в тетрадката, защото това е само знание на хартия, не е истинско знание. Истинско знание е това, което се е пропило в мозъка. Въпреки че не е йога, Антоан обучаваше учителите  като йога. Въпреки че неговият метод никога не е бил наричан йога, ние разбрахме, че той беше като дхарана, шестата стъпка при R.Y.E. Той реши да включи останалите стъпки на R.Y.E. в своя метод и така ние работихме заедно.

Андре дьо Перети е друга известна личност в сферата на образованието и съветник на министъра на образованието. Той беше казал, че не е възможно да обучаваш всички по един и същи начин, че учителите не преподават по един и същи начин. Различните начини трябва да бъдат приети и да бъдат използвани, така че да съответстват на различните индивидуалности на децата и на тяхното различно нивo на разбиране.

Друг лектор, Жак дьо Колон, беше сътрудник на R.Y.E. в продължение на много години и беше написал много книги по темата, а Басараб Николеску, румънски физик, е един от най-големите учени на нашето време.

Конгресът имаше три теми:

  • хармонично израстване с образованието, балансиране на различните нива на личността на детето;
  • умствена чистота и способност за учене, развиване на внимателно осъзнаване, което благоприятства по-доброто учене;
  • както и събуждане на спящия потенциал и творчеството. Тридесет и четири човека от различни сфери на образованието участваха в семинара или като лектори, или като ръководители на работни занимания. Общото между всички беше иновативното виждане за предметите и методите на процеса на преподаване, адаптирани към новото време.

Декларация за права

През последния следобед беше представен проект на писмо, което да бъде изпратено до всички образователни институции и организации във Франция и в чужбина. Заглавието му е Апел за права на образование на  цялостното човешко същество.

Тези предложения, предназначени за всички френски и чуждестранни институции, бяха предложени от триста участници и лектори от седемнадесет страни по време на Международния конгрес на R.Y.E. „Създай утрешното образование”, която се проведе в Париж през ноември 1994 г. Да се образова цялото същество означава да се  вземат под внимание всички съставни части на човека, защото развиването на внимателно осъзнаване е основна необходимост за цялостно образование. Тази загриженост става все по-малко очевидна в училищната система. Качеството на внимателното осъзнаване се основава на важната невидима хармония между тяло, емоции, интелект и познавателното взаимодействие. Възпитателите могат да развият тази връзка, като въведат процеси, произлизащи от йога и близки дисциплини, които са били изпитани  от времето и науката.

Процесът на придобиване на знание зависи както от познавателните функции на интелекта, така и от емоционалните взаимодействия между учителите и учениците.

Включването на различни нива на личността ще повиши способностите за учене. Систематичното въвеждане на алтернативни дейности като говорене, тишина, неподвижност, движение, писане, четене и слушане не само намалява  монотонността на училищните процедури, но също повишава осъзнаването за околната среда, тялото, дъха, местата на напрежение и състоянието на ума. Подобно наблюдение ще повиши релаксацията, по-доброто усвояване на знанието и чувството за приятелски човешки същества. Този вид педагогическо действие намалява широко разпространеното делене между интелектуалните, техническите и артистичните предмети, които обикновено са трудни в училище, които бидейки по природа преходни дисциплини, биха подобрили самочувствието и творчеството.

Така че предлагаме тези методи да бъдат преподавани във всички институции за обучение на учители, държавни или частни, като се предостави обучение на възпитателите като част от тяхната професия. Обучението в йога техниките за деца трябва да бъде възложено на квалифицирани преподаватели с диплома, които имат минимум три години реален стаж в класната стая.

Архитектурата на училищните сгради от детската градина до университета трябва да включва тихо място, без тежка мебелировка, предпазено от външна намеса и предназначено за практики по самоусъвършенстване, в превес на истинското физическо и умствено спокойствие. В момента е почти невъзможно да се намери тихо място в училищата.  

Оценяване на вътрешния потенциал

След двадесет години на наблюдение на деца и възрастни от различни възрастови групи съзнателно може да кажем, че нашето изследване е ефикасно. Ние предлагаме такива методи на обучение да бъдат следвани и окуражавани от съответните власти, като се цели представянето на научни доказателства, даващи сериозна гаранция както на научните, така и на образователните среди. Искаме учените да дойдат в класната стая и да измерят мозъчните вълни и сърдечния пулс на децата преди и след упражненията, както и степента на бдителност и внимание, което е възможно в наше време. И накрая, препоръчваме да бъде създаден отдел за проучвания към университета, който да изучава ефекта на тези методи върху обучаваните и обучаващите.

В заключение смятаме, че тези елементи могат да доведат до важни реформи. Те биха научили по-младото поколение да води правилен живот в свят, застрашен от неконтролираното нарастване на технологиите. Като се признава важността на вътрешния потенциал като цяло, заобикалящото ни образование ще даде живот на истински граждани на света.

“Йога в образованието” от Мишелин Флак – част първа

“Йога в образованието” от Мишелин Флак – част втора


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *